top of page

Overmacht door Corona?

Als partijen een overeenkomst sluiten, spreken ze met elkaar af dat ze aan elkaar verplicht zijn een prestatie te leveren. Bijvoorbeeld: de ene partij levert een product als prestatie, en de tegenprestatie van de andere partij is dan de betaling.

In sommige gevallen kan een partij stellen, dat de prestatie niet geleverd kan worden vanwege overmacht. Overmacht wil zeggen dat je door een onverwachte omstandigheid, die je niet van te voren had kunnen weten, je verplichting niet kunt nakomen. In het geval dat er inderdaad sprake is van overmacht, kan er geen schadevergoeding worden geëist.

De laatste tijd houden veel ondernemers zich bezig met de vraag of een leverancier zich kan beroepen op overmacht vanwege corona. Het kan nogal wat discussies opleveren of er nu wel of niet sprake is van overmacht. Of een omstandigheid overmacht is, hangt vooral af van de reden van niet nakoming. Is die reden echt zo ernstig dat de verplichting niet kan worden nagekomen?

In de meeste contracten staan standaard regeltjes over overmacht. In deze onzekere tijden is het verstandig in de contracten of algemene voorwaarden een regel over overmacht op te nemen, die actueel is en van toepassing op uw bedrijf. Leg goed vast wanneer er sprake is van overmacht in uw bedrijfssituatie, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

Natuurlijk wil Gala Juridisch Advies u hierbij graag helpen.

Mail info@galajuridischadvies.com of

Bel/WhatsApp 06-51753805 voor een afspraak


3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page